Alimenty na dziecko – co warto wiedzieć?

Alimenty na dziecko to coraz popularniejszy termin. Dzięki nim najmłodsi mają zapewniony stabilny rozwój oraz bezpieczeństwo do momentu finansowego usamodzielnienia się. Skomplikowane przepisy prawne sprawiają jednak, że wiele osób nie wie, w jaki sposób się o nie ubiegać. Co warto wiedzieć o alimentach w praktyce?

Jak uzyskać alimenty na dziecko?

Aby uzyskać alimenty na dziecko, należy złożyć wniosek w Sądzie Rejonowym do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Co istotne, złożenie pozwu nie jest w tym przypadku objęte dodatkowymi opłatami, dzięki czemu ubieganie się o alimenty nie jest związane z niechcianym nakładem finansowym. Podczas pisania pozwu o alimenty warto szczególną uwagę skierować na szczegóły, takie jak sposób płatności alimentów, wartość podmiotu sporu czy informacje o ewentualnych załącznikach. Aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie alimentów, do pozwu należy dołączyć akt urodzenia dziecka i odpis skrócony aktu małżeństwa. 

Ile wynoszą alimenty na dziecko?

Spora część społeczeństwa zastanawia się, ile wynoszą alimenty na dziecko. W praktyce znalezienie odpowiedzi na tę kwestię jest niemożliwe, ponieważ wysokość alimentów zawsze jest ustalana indywidualnie. Obecne prawo nie określa, jaka jest minimalna wysokość alimentów, aczkolwiek wiele sądów przestrzega reguły, zgodnie z którą alimenty nie mogą być niższe niż 500 złotych w skali miesiąca na jedno dziecko. Dokładna kwota alimentów jest jednak ustalana na podstawie potrzeb danego dziecka oraz finansowych możliwości osoby zobowiązanej do płacenia. 

Kiedy nie należą się alimenty na dziecko?

Alimenty nie należą się dziecku dopiero wtedy, gdy posiada własny majątek. W polskim prawie nie ma jednak zapisu, który jasno wskazywałby, od jakiego wieku rodzice nie muszą płacić alimentów na swoich potomków. Co istotne, nie zwalnia ich z tego nawet ukończenie przez dziecko 18. roku życia. Jeżeli osoba pobierająca alimenty kontynuuje naukę w ramach studiów i nie posiada stabilnego źródła utrzymania, to rodzice nie mogą zmusić jej do zaprzestania edukacji i nadal są zobligowani do płacenia alimentów na jej rzecz. 

Jaka może być maksymalna wysokość alimentów?

Alimenty mogą przyjmować różne wysokości – niekiedy opiewają na kilkaset złotych, a niekiedy mogą wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy. Czy istnieje jednak maksymalny próg, jakiego nie można przekroczyć? Okazuje się, że nie. W praktyce nie ma żadnych limitów, które wskazywałyby, jaka kwota jest maksymalnym progiem alimentów. Oznacza to, że można ubiegać się nawet o bajońskie sumy, aczkolwiek trzeba mieć na uwadze, że takie prośby rzadko zostają spełnione. Podczas ustalania wysokości alimentów bierze się bowiem pod uwagę zamożność zobowiązanego i jego predyspozycje finansowe. 

Jakie prawa ma ojciec płacący alimenty?

Ojciec płacący alimenty na dziecko może liczyć na sporo praw z tego zakresu. Najważniejszym jest możliwość utrzymywania kontaktu ze swoim potomkiem. Co prawda, istnieją pewne odstępstwa od tej reguły, aczkolwiek w większości przypadków ojciec płacący alimenty może widywać się ze swoim dzieckiem. Jednym z praw jest również możliwość wglądu do wydatków, jakie ponosi matka względem dziecka. W praktyce ojciec nie może zmusić matki do tłumaczenia się z wydanych pieniędzy, jednak na drodze sądowej zazwyczaj dochodzi do ustaleń, na mocy których ojciec może kontrolować, na co wydawane są wpłacane przez niego pieniądze. 

Kto płaci alimenty, gdy ojciec nie ma pracy?

W pierwszej kolejności do alimentów zawsze są zobowiązani rodzice dziecka. Jeżeli jednak ojciec bądź matka nie mają pracy, to obowiązek alimentacyjny przechodzi na innych członków rodziny. W przypadku braku możliwości ściągania pieniędzy od rodziców sąd zazwyczaj przenosi ten obowiązek na dziadków. Jeżeli również oni nie są w stanie zaspokoić potrzeb finansowych dziecka, to do płacenia pociągnięci zostają bracia bądź siostry. 

0 Shares:
Dodaj komentarz
Sprawdź również