Kurs EKG – naucz się prowadzić badania EKG!

ekg kurs

Nauka przeprowadzania badań z użyciem elektrokardiogramu (EKG) powinna odbyć się w wykwalifikowanej instytucji szkoleniowej. Jak odbywają się kursy EKG? Przybliżamy ich program!

Kto może prowadzić badania EKG?

Należy pamiętać, że wykonanie badania EKG wiąże się z kontaktem z pacjentem i interpretacją danych medycznych. Dlatego jest to zwykle wykonywane przez przeszkolonych pracowników służby zdrowia, takich jak kardiolodzy, pielęgniarki lub technicy EKG.

Gdy planuje się wykonywać badania EKG w ramach swojego zawodu, należy przejść formalne szkolenie i uzyskać certyfikat w tej dziedzinie. Obecnie na kurs EKG w V-med – https://www.v-med.pl/kursy-ekg-dla-pielegniarek/ można zapisać się w różnych ośrodkach szkoleniowych działających w całym kraju.

Jak odbywa się kurs EKG?

Szkolenia w zakresie EKG to kompleksowe szkolenia skoncentrowane na przekazaniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie wykonywania badań elektrokardiograficznych. Są one prowadzone zarówno w formie lekcji, jak i jako praktyka odbywająca się w placówkach medycznych.

Poniżej prezentujemy, w jaki sposób przeprowadzane są kursy EKG:

1. Podstawy EKG

Najczęściej kurs EKG rozpoczyna się od poznania podstaw związanych z prowadzeniem tego typu badania, w tym anatomii serca, układu przewodzenia elektrycznego i składowych kształtu fali EKG, do których zaliczane są załamek P, zespół QRS, załamek T.

2. Zapoznanie się ze sprzętem

Następnie uczestnicy zapoznają się z różnymi elementami aparatu EKG, w tym elektrodami, odprowadzeniami, kablami i monitorem lub rejestratorem EKG.

3. Umiejscowienie elektrod

Kursanci uczą się prawidłowego umieszczania elektrod EKG na ciele pacjenta. Elektrody są zwykle umieszczane na kończynach (odprowadzenia kończynowe) i klatce piersiowej (odprowadzenia przedsercowe).

Zrozumienie standardowych systemów odprowadzeń, takich jak 12-odprowadzeniowe EKG, oraz znaczenie prawidłowego rozmieszczenia odprowadzeń jest kluczowe dla dokładnych odczytów.

4. Przygotowanie pacjenta

Kursanci dowiadują się, jak przygotować pacjenta, między innym wyjaśnić pacjentowi procedury, odpowiednio go ułożyć do wykonania badania.

5. Rozmieszczenie elektrod

Kursy uczy, jak powinno odbywać się prawidłowe umieszczanie elektrod na ciele pacjenta, aby zapewniały one dobry kontakt ze skórą i minimalne zakłócenia.

6. Rejestracja EKG

Kolejnym etapem jest poznanie zasad obsługi aparatu EKG, między innymi jego uruchamiania, wybierania poszczególnych parametrów.

7. Interpretacja badania

Także kurs EKG uczy, jak interpretować zapisy EKG. Przekazywana wiedza obejmuje między innymi rozpoznawanie prawidłowych i nieprawidłowych wzorców EKG, identyfikację arytmii oraz zmian niedokrwiennych i zaburzeń przewodzenia.

0 Shares:
Dodaj komentarz
Sprawdź również